Omgaan met agressie

Training in Agressie

Overal waar u mensen tegenkomt kunt u in aanraking komen met agressie. Zeker als u een beroep uitoefent waarbij u regelmatig in een spanningsveld zit van verschillende belangen. Zoals hulpverlenende beroepen in de zorg, psychiatrie en maatschappelijke instanties. Maar denk ook aan boa’s , politieagenten en baliemedewerkers.  Een goed optreden in zulke situaties kan onnodige escalatie en schade voorkomen. Dit is goed voor zowel slachtoffer als dader. Daarom verzorgt  ProTactics trainingen waarbij u verschillende soorten agressie leert herkennen. In de training wordt aandacht besteed aan de-escalerende gesprekstechnieken, verschillende communicatiestijlen en wanneer u die kunt toepassen. Een training in omgaan met agressie bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De balans tussen theorie en praktijk kan afgestemd worden op uw behoefte. Het praktijkgedeelte begint met de basisprincipes van zelfverdediging uit het Krav Maga. Indien wenselijk kan vervolgens een groepsoptreden geoefend worden door middel van verschillende casuïstiek waarbij ook een trainingsacteur kan worden ingezet.  ProTactics werkt samen met trainingsacteurs die de gewenste agressievorm in de juiste dosering spelen en daarbij ook feedback geven op het optreden van de cursist.

Het uitgangspunt: een realistisch gevoel van veiligheid ontwikkelen!

De theorie van agressie

In de training omgaan met agressie wordt over het algemeen  eerst een basis van theorie opgezet waar heel de trainingsdag  uit gewerkt kan worden . In het theoretische gedeelte wordt onder meer het onderscheid geleerd tussen verschillende soorten agressie en het herkennen hiervan. Vervolgens wordt er geleerd om de juiste aanpak bij de juiste soort agressie toe te passen . Hierbij wordt het werkgebied en de missie van de cursist zorgvuldig meegewogen . Ook kan het theoretische gedeelte inzicht geven en zelfreflectie als het gaat om eigen kwetsbaarheid . Wanneer er sprake is van agressie komen er ook aspecten bij zoals stress . In het theoretische gedeelte zal ook behandeld worden hoe de cursist hier het beste mee om kan gaan. Daardoor wordt de toepasbaarheid van de aangeleerde technieken vergroot.

Agressie, de praktijk

In het praktijkgedeelte van de training omgaan met agressie wordt doorgebouwd op verschillende gesprekshoudingen vanuit de theorie. Vanuit die houdingen, elk met een eigen context , worden zelfverdedigingstechnieken aangeleerd vanuit het Krav Maga. De technieken bestaan uit wegkomen uit noodweer situaties, maar ook de zogenaamde ‘zachte technieken’ bij minder dreigende situaties.    Wanneer de cursist de basisvaardigheden van zelfverdediging beheerst is hij of zij ook zekerder wanneer er samen met een collega bijv. ingegrepen moet worden in een conflict. Het worst case scenario is namelijk getraind en de cursist/professional kan daar altijd op terug vallen . Deze gedachte geeft de cursist rust en focus om de aangeleerde gesprekstechnieken toe te passen, ook als deze zouden uitmonden in een fysiek ingrijpen.  Het fysiek ingrijpen is het tweede gedeelte van de praktijktraining. U kunt hierbij denken aan het scheiden van ruziënde partijen. Maar ook bijv. het fixeren van een verward persoon.  Verbale casussen kunnen hier uitlopen in fysieke casussen waardoor alle aangeleerde technieken getraind kunnen worden . Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van een traingingsacteur . .  ProTactics werkt samen met trainingsacteurs die de gewenste agressievorm in de juiste dosering spelen en daarbij ook feedback geven op het optreden van de cursist.

Training voor bedrijven

Naast Justitie, Politie, en Defensie, zijn er nog allerlei soorten bedrijven die baat kunnen hebben bij het leren van zelfverdedigingstechnieken uit het Krav Maga.

Teams die beroepsmatig met de praktische kant van Krav Maga in aanraking kunnen komen omdat zij bijv. in de beveiligingssector werken. Maar denk bijv. ook aan ontwikkelingswerkers die vaak in risicogebieden moeten werken. Voor hen is het naast persoonlijke zelfverdediging ook handig om te weten wat te doen bij bijv. een carjacking en dergelijke scenario’s.

Lees meer over de trainingen voor bedrijven van ProTactics

Bevriende Krav Maga scholen

Wij werken regelmatig samen en delen kennis met bevriende Krav Maga scholen:

    • Safety & Selfdefense te Papendrecht (IKMO)
    • Extreme Sports Academy te Tilburg (IKMO)
    • Reflex-BMC te Utrecht
    • Sportievia te Middelharnis
    • Team Coolen te Oisterwijk (IKMO)

IKMO betekent dat deze scholen zijn aangesloten bij de IKMO bond, waar wij ook bij aangesloten zijn.

protactics
 • Black Belt instucteur

  Krav Maga Alliance

 • Mentaal en Fysiek

  voor een optimaal resultaat

 • Training op maat

  Om persoonlijke kracht te ontdekken

 • Individueel of beroepsmatig

  Verbeterde veiligheid 24/7

Neem contact op of schrijf je in voor de Krav Maga groepslessen